Standart beceri testleri bireyin kişiliği ve uyumu hakkında detaylı bilgi edinmek için uygulanan testlerdir. Performans ölçmeye yarayan bu testlerin sonuçları puanlama ve bu puanlamaya bağlı olarak raporlanırlar. Dilerseniz sizlerle beraber farklı toplumlarda normları belirlenmiş, güvenilir ve geçerli standart beceri testlerinin detaylarını inceleyelim.

Peabody Resim Kelime Testi

2-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testte amaç çocukların alıcı dil becerilerini, kelime repertuvarlarını ve resimlerle kelime gelişimi ölçmektir.  Testte üzerinde 4 tane resim bulunan bir kart gösterilmektedir. Ardından bu resimlerden birisi testi uygulayan kişi tarafından söylenmekte ve çocuğun söylenen resmi göstermesi talep edilmektedir. Testin tamamen bitmesinin ardından doğru cevaplar puanlanmaktadır. Puanlamanın ardından çocuğun dil gelişimi belirlenmektedir. Çocuğun dil gelişiminde problem görülmesinde hâlinde çeşitli tedavilere başlanmaktadır. 

Bender Visual Motor Gestalt Test Second Edition

Görsel motor işlevi belirlemeye yardımcı olan standart beceri testi 5-11 arasında bulunan çocuklara uygulanmaktadır. Fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarını tespit etmek için kullanılan testte farklı şekillerden oluşan 9 kart çocuklara verilmektedir. Çocukların bu kartlarda bulunan şekilleri çizgisiz ve beyaz renkteki kağıtlara çizmesi istenmektedir. Sınırlandırılmış süre kısıtlaması olmayan bu testte çocukların sonuçları puanlanmakta ve motor algılama becerileri ortaya konmaktadır. 

Bayley III Testi

Alıcı dil, ifade edici dil, zihinsel, ince motor ve kaba motor alanlarının takip edilmesi amacıyla kullanılan ölçek 1-42 ay arasındaki bebeklere ve çocuklara uygulanmaktadır. Bilhassa prematüre ve riskli doğumla doğan bebeklerin takibi için önem arz eden bu test kesinlikle zekâ testi değildir. 

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arasında bulunan çocukların gelişimsel becerilerinin tespit edilmesi için kullanılan bir testtir. Testte çocuğun ince motor becerileri, kaba motor becerileri, öz bakım becerileri ve dil becerileri ölçülmektedir. Test bazı durumlarda çocuğa bireysel uygulanırken bazı durumlarda ise çocuk teste kendisine bakım sunan kişiyle girmektedir. 

Gessel 

Görsel hafıza, ince motor ve kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu gibi becerilerin ölçülmesinde kullanılan testte çocuğun fiziksel ve biyolojik davranışlarının gelişimi incelenmektedir. 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testte bazı kartlar bulunmaktadır. Çocuklardan da bu kartlarda verilen çizimleri tamamlamaları istenmektedir. Test sonucunda da çocuğun belirlenen davranışlarda eksiklikleri belirlenmekte ve uygun yönlendirmeler yapılmaktadır.

Frostig 

Çocukların görsel algılama becerisini belirlemek için hazırlanan test, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Grupla veya bireysel olarak uygulanabilen testin hazırlık ve uygulanış süresi yaklaşık 1 saattir. Testte çocuğun el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil değişmezliği, mekan-konum algısı ve mekan ilişkilerinin algısı becerileri ölçülmektedir. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okula gitme yaşı gelen çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadığını ölçen testte toplam 6 testten oluşan 100 madde bulunmaktadır. 6 testin içeriğinde de kelime anlama, cümle, genel bilgi, eşleştirme, kopya etme ve sayılar gibi beceriler ölçülmektedir. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri 

0-6 yaş arasında bulunan çocukların dil gelişiminin, zihinsel gelişiminin, ince ve kaba motor gelişiminin, sosyal gelişiminin ve öz bakım becerilerinin ölçülmesini amaç edinen bir testtir. 154 maddeden oluşan testte sorular çocuğun bakımından sorumlu kişiye yöneltilir. 

Cattel 2 A

4-7 yaş , 7-14 yaş ve 14 yaş üzerindekilere şeklinde kategorilenen test bireysel veya grup şeklinde uygulanabilmektedir. Kültürden arındırılmış ve bütün toplumlara uygulanabilen test; zekâ-performans testidir. 

Standford Binet Zekâ Ölçeği 

Bireylerin zihinsel performanslarını ölçmek için geliştirilen bireysel zekâ testi; bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümünün elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Alt yaş sınırı 2 ve üst yaş sınırı olmayan testte, uygulayıcı bireye sorular sormaktadır ve birey veya çocuk sorulara cevap vermektedir. Test sonucuna göre bireyin veya çocuğun takvim yaşından ve zekâ yaşından yola çıkarak zekâ bölümü belirlenmektedir. 

Parteus Labirenti

6-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan testte çocukların genel yetenekleri ve zekâları ölçülmektedir. sınırlandırılmış süre uygulaması olmayan testte, sözel açıklamalar ve yönergeler yoktur. 

Good Enough- Harris Bir İnsan Çiz Testi

7-9 yaş aralığında bulunan çocuklara uygulanan zekâ ve performans testidir. Çocuğun çizdiği resimlerle çocuğun zekâsı arasında bağlantı kurmaya amaçlayan testte, çocukların çalışabileceği ortamın oluşturulması testin uygulanması açısından önem arz etmektedir. 

Wechsler Çocuk İçin Zekâ Ölçeği

6 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan testte, çocukların bilişsel yetenekleri ölçülmektedir. Test çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. 

Benton Görsel Bellek Testi 

Görsel mekânsal belleğin ölçülmesini amaçlayan test; 8 yaş ve üzerindeki çocuklara ve bireylere uygulanmaktadır. Test sayesinde bireyin şekil belleği anlık ve gecikmeli olarak  ölçülebilmektedir. Ayrıca görsel bellek; görsel algılama ve motor becerilerden soyutlanabilmektedir. 

Burdon Dikkat Testi 

Öğrencilerin dikkatini ölçmek amacıyla kullanılan Burdon testi, 10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanmaktadır. Dikkat eksikliğinin belirlenmesi için yapılan test; bireysel olarak da uygulanabilmektedir. 

Raven Standart Progresif Matrisler Testi

Analojik muhakeme, soyutlama kapasitesi, görsel-mekânsal algılama, çalışma belleği gibi becerilerin ölçülmesine yarayan bir testtir. 60 çoktan seçmeli maddeden oluşan testte geometrik şekil tamamlama gibi beceriler ölçülmektedir. 

Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Danışmanlık Alın

Standart beceri testleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Balıkesir Özel Eğitim Kurumları arasında bulunan Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine başvuruda bulunabilirsiniz. Kurumumuzun çalışmalarını incelemek isterseniz Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz.