Balıkesir Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık, bireylerin kendini anlamaları, farkındalık kazanmaları, problemlerin tanımlanması ve çözüm yolları üretmeleri, karar almaları, çevreleriyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olmaları, kendilerini geliştirebilmeleri için uzman kişilerce verilen profesyonel danışmanlık sürecidir.

balikesir pedagog

ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOLOG DESTEĞİ

Psikolojik temelli uyum ve davranış sorunları alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık, korku, kaygılar, okul başarısızlıkları, akran ilişkilerinde sorunlar, özgüven eksikliği, içe kapanıklık gibi günlük yaşam kalitesini düşüren birtakım sorunlarda çocuğun kendisiyle psikolojik danışmanlık ve terapi ilişkisi çerçevesinde çalışmak gerekir.

 

Gözlem görüşme yöntemleri, psikolojik değerlendirme test ve araçları, oyun terapisi ilkeleri, otokontrol sağlama ve sistematik duyarsızlaştırma gibi pek çok yöntemin kullanıldığı seanslar aile danışmanlığı ile de desteklendiğinde etkili sonuçlar alınabilmektedir.

PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECİNDE AİLELER

Çocuklara yardım etmede, geliştirme sürecinde ve onları yeniden kazanmada en önemli faktör ailedir. Aile ilişkileri çocuğun yetişkinlik döneminde edineceği kişilik yapısı üzerinde büyük bir etkendir. Bu sebeple ailenin de psikolojik danışmanlık sürecinde olması büyük bir fayda sağlamaktadır. Ailelerle yapılan psikolojik danışmanlık hizmetlerinde amaç, ailenin özel durumu olan çocuğunun kabul sürecine ilişkin destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal, davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümünde başa çıkma becerilerini arttırmaktır.

balikesir pedagoglar
balikesir psikologları

ÖZEL EĞİTİM VE PSİKOLOG DESTEĞİ

Özel eğitim alanında çocuklar ve aileleri için de psikolojik danışma süreci önemli bir noktada yer almaktadır.

Psikolojik Danışmanların Yaptığı Testler

Gelişim Testleri

Wisc-R
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Metropolitan Okul Testi
Gessel Gelişim Figürleri
Frostig Gelişim- Görsel Algı
Peabody Resim Kelime Tanıma
Kelime Söyleyiş Testi

Ortak dikkat

MOXO
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Frankfurter Dikkat Testi

Ortak dikkat

Cattel 2A
Porteus Labirent Testi
Good Enough Harris- Bir İnsan Çiz Testi