İşitme engelli çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak işitme engelli bireylerin verimli bir eğitim alması açısından önem arz etmektedir. Verilen eğitimin doğru yöntem ve tekniklerle çocuğa sunulması çocuğun öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Burada öğretmenlere ve öğrenmeleri destekleyici görev üstlenen ailelere bazı görevler düşmektedir. Bu görevlere ve işitme engelli çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlere bu yazı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

İşitme engeli bazı ilaçların kullanımı, tümör basısı, yaş, yüksek ses, enfeksiyonlar, kemik büyümesinde anormallik ve genetik çekim gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak çocuklarda görülen işitme kaybı neticesinde bu çocukların eğitim ortamında, materyallerinde ve uygulamalarında bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sizlerle beraber bu başlıklara göz atalım.

İşitme Engelli Çocuğun Eğitim Ortamının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşitme engelli çocukların işitme cihazları dış sesleri de yüksek bir ses gibi duymaktadır. Bu sebeple işitme engelli çocukların eğitim ve öğretim gördüğü ortamların dış seslerden arındırılmış olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak eğitim ortamı mutlaka ses yalıtımına sahip olmalıdır. Sınıfta ses yalıtımının sağlanması için de yapılabilecek bazı düzenlemeler mevcuttur. Zemin halı ile kaplanmalıdır. Ancak bazı çocukların halı tozuna alerjisi olabilmektedir. Bu durumu engellemek için sandalye ve masa gibi ses çıkarabilecek materyallerin ayaklarına kaplama yapılması tercih edilebilmektedir. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitiminde oturacakları sandalye ve masanın konumu öğretmeni ve arkadaşlarını görebilecek şekilde yerleştirilmelidir. İşitme engeli bulunan çocukların konumu tahtadaki yazıları kolay okuyabilecekleri bir mesafede olmalıdır.

Camlar ve duvarların ses yalıtımına sahip materyallerle kaplanması gerekmektedir. Sınıfta bulunan teknolojik aletlerin ve ısıtma sistemlerinin de sessiz çalışabilir olmasına dikkat edilmelidir. Sınıf içerisindeki ışıklandırmada yeterli düzeyde olmalıdır. Ayrıca ışıklandırma yapılırken gölgenin düşme yönüne de dikkat edilmelidir. 

İşitme Engelli Çocuğun Eğitiminde Materyal Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İşitme engelli çocukların eğitiminde slayt, kart, video, harita, resim, bilgisayar, sunum gibi görsel materyaller sıkça kullanılmaktadır. Görsellerin ilgi çekici olması çocukların dikkatlerini çekme konusunda öğretmenlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ayrıca maket, oyuncak gibi 3 boyutlu materyaller de öğrenmelerin daha kalıcı hâle getirilmesinde fayda sağlayacaktır. Çocukların yaratıcılıklarının ve kavram gelişiminin sağlanacağı bu materyaller sayesinde işitme engelli çocuklar kendilerini, kendi sözcükleriyle ifade etme olanağına erişecektir. Ayrıca işitme engelli çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlere materyal bazında bakıldığı zaman çocuklara sunulacak görsel materyallerin mutlaka çocukların rahatlıkla görebileceği büyüklükte olması da özen gösterilmesi gereken maddelerden biridir. 

İşitme Engelli Çocuğun Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Akran Etkileşimi ve İşbirlikçi Öğrenme: Çocukların eğitim ortamında birbirleriyle iletişim halinde olmalarına olanak sağlanmalıdır. Böylece çocuklar akran öğrenmesi gerçekleştirebilmektedir. İşbirlikçi öğrenmenin gerçekleşmesi için sağlanması gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar şu şekildedir:

  • Öğretmenler sınıfta gruplar oluşturmalıdır. Bu gruplarda farklı özelliğe ve farklı düzeye sahip öğrencilerin bulunması gerekmektedir. Böylece çocuklar birbirlerine akademik anlamda destek sağlayarak sosyal becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bunun neticesinde de öğretmenin sınıf kontrolü sağlaması daha kolay olacaktır. 
  • Grupta bulunan her çocuğa rol, görev ve sorumluluk verilmelidir. Ayrıca çocuk görev ve sorumlulukları hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. 

Uygulamaya Dayalı Öğrenme: İşitme engelli çocukların dikkatleri çok çabuk dağılabilmektedir. Burada öğretmene düşen görev çocukların dikkatini dağıtıcı unsurları kaldırmak ve asıl istenen duruma çocukların dikkatini çekmektir. Öğretmenler çocukların dikkatini canlı tutabilmek için de çocukları öğrenme sürecini dahil etmeli ve çocukları aktif kılmaları gerekmektedir. Ayrıca işitme engelli çocukların deneyim sağlayarak, birebir yaparak yaşayarak ve uygulayarak öğrenmesi edinilen bilgilerde kalıcılık sağlayacaktır. İşitme engelli çocukların dil ve kavram edinimini kolaylaştırmak hatta öğrenme sürecini daha eğlenceli hâle getirmek için öğretmenin yapabileceği bazı düzenlemeler mevcuttur. İşitme engelli çocuğun eğitimde dikkat edilmesi gerekenler içerinde uygulamaya dayalı öğrenme için öğretmenin yapabileceği düzenlemeler şunlardır: 

  • Tarihte geçen olaylar ya bir olayın anlatılmasında drama yöntemi kullanılmalıdır. Böylece çocukların aktif katılımı sağlanmış olacaktır.
  • Fen derslerinde müfredatta olan konuların deneyleri yapılmalı hatta imkan varsa bu deneyleri bütün çocukların bireysel olarak da deneyimlemesi sağlanmalıdır. 
  • Müzeler ve sergiler gibi gezi düzenlenen mekanlar çocukların kalıcı öğrenmeler sağlamasında son derece önemli bir paya sahiptir. Alan gezilerinde gidilecek yerler derslerin içeriklerine uygun olarak belirlenmeli ve derse öğrenilen konuları destekleyici nitelikte olmalıdır. 
  • Öğrencilerin aktif karılım sağlayacağı soru sorabileceği etkinlikler düzenlenmeli ve kendilerini ifade etmelerine izin verilmelidir. 

Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Danışmanlık Alın

İşitme engelli çocuğunuz varsa işitme engelli çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri arasında yer alan Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.  Ayrıca kurumla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Albatros Balıkesir’in Instagram hesabına göz gezdirebilir ve hatta daha detaylı bilgi edinimi için hesabımızı takip edebilirsiniz.