Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kurumumuzda Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişiler için danışmanlık yapılmaktadır ve kurumumuzda çalışan fizyoterapistler tarafından süreçler takip edilmektedir.

Bedensel yetersizliği olan çocuk ve yetişkin bireylerde doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak yetersizlik ve hastalıklar oluşur. Genellikle bu rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalan kişiler fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar.

 

İskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken bireyler, bu nedenlerle korunma, bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

 

Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu bireylerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri farklı derecelerde kısıtlanmıştır. Bu yüzden kişiye özel fizik tedavi ve rehabilitasyon programı oluşturulur ve uygulanır.

 

Albatros Balıkesir’de, Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmeti almak isteyen kişilere özel danışmanlık yapılmaktadır.Albatros Balıkesir fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetinde:

 

İşte bu sebepten geniş kapsamlı, fonksiyonel ve kişiye özgü tedavi programı anlayışımızla kurumumuzda size ihtiyaç duyduğunuz tedaviyi aile ortamı sıcaklığında Albatros Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezinde sağlamaktayız.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alanları

Çocukların motor becerileri, normal motor gelişimi ve mental-sosyal durumunu da göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza farklı yorumlar katmaktayız. Kurumumuzun Balıkesir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde çalıştığımız başlıca hastalık grupları Şunlardır:

SPİNA BİFİDA

Spina bifida, fetal omurilik kanalının tamamen kapanmadığı doğumsal bir anomalidir. Nöral tüp defekti olarak bilinen ve gebelik sırasında ortaya çıkan bir grup hastalıktan birisidir.

Duchnne muskuler distrofi

DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Çocuklarda duruş ve yürüyüş bozukluğu, çabuk yorulma, sık düşme gibi belirtileri vardır.

Spinal Musküler Atrofi

Kısa adıyla SMA, kalıtsal ve ilerleyici (progressive) bir kas hastalığıdır. İstemli kasların güçsüzlüğüne ve kas kitlesinde ilerleyici (atrofi) kayba yol açar.

BRACHİAL PLEXUS YARALANMALARI

Brachial Plexus omuz ve baş arasında bulunan bir sinir ağıdır. Bu sinir ağı kolların ve ellerin hareketini sağlayan, duyusunu taşıyan lifleri içerir. Çoğunlukla doğum sırasında travmaya bağlı olarak zarar görür. Zarar gören taraftaki kolda ve ellerde duyu hareket kaybı oluşur.

CEREBRAL PALSİ

Serebral palsi (CP) doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemlerde gelişimi henüz tamamlanmamış beynin ilerleyici olmayan bir hastalığı sonucu ortaya çıkan, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket, postür (duruş) ve tonus (kas kasılması) bozukluğudur. Bu çocuklarda ayrıca duyu organlarında, zekâ ve duygulanım bozuklukları da bulunabilir.

DOWN SENDROMU

Down sendromu en sık rastlanan ve zeka geriliği ile birlikte seyreden bir kromozon anomolisidir. Bilinmeyen bir sebeple kromozom sayısı 46 yerine 47 olur.