Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Erken Müdahale Nedir?

Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Erken Müdahale, 0-6 yaş aralığını kapsayan gelişim geriliği olan veya gelişimsel açıdan risk grubunda olan çocuklara ve ailelerine yönelik sunulan hizmetlerdir.

Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Erken Müdahale Neden Önemlidir

Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, bu dönemde kazanılan davranışların ileride kişilik yapısı, tavır, inanç, değer yargılarını oluşturduğu için erken çocukluk dönemi çocuğun yaşamdaki en önemli dönemidir.

 

Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Erken Müdahale, gelişimsel gecikme yaşayan çocuklar için erken dönem tipik gelişim gösteren çocuklara göre daha da önemlidir. Doğru yaşantılar sunulmadığı taktirde çocukların telafisi belki ömür boyunca mümkün olmayacak eğitsek kayıplar yaşamasına sebebiyet verilebilir. Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Erken Müdahale ile gelişimdeki olası riskler tespit edilmesini sağlar ve çocuğun ilerleyen dönemlerde yaşaması olası zorlukları minimum düzeye indirilmesine yardımcı olur.

Hangi Alanlar Desteklenmelidir?

Erken müdahalenin amacı teşhis ve tanı ile birlikte çocuğun ihtiyaçlarına uygun program hazırlanarak zihinsel beceriler, alıcı-ifade edici dil becerileri, bağımsız davranma, duygular kontrol edebilme, büyük-küçük motor beceriler de ki yetersizliği en aza indirmek ve çocuğu normal gelişim düzeyine çıkarmaktır.

Aile Eğitimi Neden Önemlidir?

Çocuğun gelişimi çevre ile etkileşimi sonucu oluşur. Çevreden en fazla etkilenen yaşlar erken dönemde olur. Bunun için erken müdahalede olmazsa olmazlardan biri de Aile eğitimidir. Özel gereksinimli bireylerin büyük bir kısmını beraberinde geçirdikleri Aile ve bakım görevini üstlenen kişiler bu eğitimlere katılmalı ve yapılandırılmış yaşantılara

 

Özel gereksinimli çocuğu tipik gelişim gösteren çocuklara yaklaştırmak için üzerlerine düşen sorumluluklardan haberdar olmalı ve sürecin hassasiyeti ile ilgili mutlaka bilinçlendirilmelidir. Bu bilinçlendirme neticesinde aile ilişkilerinde olumlu gelişmeler, ebeveynlerin üzerinde ki stresin azaldığı ve ebeveynlik becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bunun için Aileler ve uzmanlar iş birliği içinde olmalıdır.

Biz Ne Yapıyoruz?