Duyu bütünleme bozukluğu belirtileri hakkında daha verimli bilgi edinebilmek için öncesinde duyu bütünlemenin ve duyu bütünleme bozukluğunun ne olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Dilerseniz sizlerle beraber duyu bütünleme bozukluğu belirtilerinden önce bu iki başlığa bir göz atalım. 

Duyu Bütünleme Nedir? 

Duyu bütünleme, bireyin çevresinden gelen veya vücudundan gelen duyusal bilgileri düzenlemesini ve vücudunu çevreye uygun bir şekilde yönetmesine olanak sağlayan nörolojik bir işlemdir. Duyu bütünleme bireyin hem davranışlarına hem de beynine ve bu ikisi arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Odak noktasında bağlı olarak da duyu bütünleme ve öğrenme arasında bir ilişki olduğu yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konmuştur. Kişinin duyu bütünleme becerisinin gelişmiş olması hâlinde kişinin öğrenme ve öğrenmeye bağlı olarak gelişen davranışlarının gelişiminde rahat bir ilerleme gözlenmektedir. Kişinin duyu bütünleme becerisinin gelişmemiş olması hâlinde ise kişinin öğrenme ve öğrenmeye bağlı olarak gelişen davranışlarının gelişiminde zorluk yaşandığı sonucunda varılmaktadır. 

Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir? 

Duyu bütünleme bozukluğu, kişinin vücudundan veya çevresinden gelen uyarıcıları organize etmesinde ve uyarıcıları bir bütün gibi bir araya toplamasında problem veya zorluk yaşanması olarak tanımlanmaktadır. Bireyde öğrenmeye bağlı gelişmesi gereken davranışların anormal bir seyir göstermesi olarak bilinen duyu bütünleme bozukluğundan şüphelenilen durumlarda mutlaka bir uzamana başvurulmalıdır. Böylece uzman, çocukta gözlemlenen bu problemli durumun duyu mu yoka duygu kaynaklı olduğunu tespit edebilecektir. Uzmanın teşhis ve tanılamasının ardından da mutlaka tedaviye başlanmalıdır. Hatta uzmanın yönlendirme yapması hâlinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine de başvuru yapılabilmektedir. 

Duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların tespit edilebilmesi için öncelikle ailelerin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir. Aileler duyu bütünleme bozukluğu belirtileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca bu belirtileri çocuğun taşıyıp taşımadığını da gözlemlemelidir. Şimdi sizlerle beraber duyu bütünleme bozukluğu belirtilerini inceleyelim. 

Bebeklerde Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri: 

 • İlk 3 aylık dönemde korkma davranışının gözlemlenmesi.
 • Emme de güçlük yaşanması.
 • Yaşına uygun olan oyuncaklarla oynamasında problem yaşanması.
 • Bulunduğu konumdan başka bir konuma getirildiği zaman gergin ve huzursuz davranışların gözlemlenmesi.
 • İlk 6 aylık dönemden sonra elleriyle yumruk yapması.
 • Yuvarlanma, ayağa kalkma ve oturma davranışlarının yavaş bir biçimde gerçekleştirilmesi.
 • Baş aşağı gelecek şekilde bir konuma getirildiği zaman huzursuz davranış sergilemesi.
 • Kucağa alınma ve kucakta taşınma davranışlarıyla karşılaşınca gergin tavırlar göstermesi.
 • Çevresini keşfetme ile ilgili sıkıntı yaşaması.
 • Ellerini birleştirme becerisini yerine getirmede problem yaşaması.
 • Dil gelişim evresine uygun becerileri yerine getirmede gerilik yaşanması.
 • Banyoya girme konusunda isteksizlik göstermesi.
 • Aşırı aktif davranışlar sergilenmesi.
 • Kendini ve bedenini kontrol etme becerisinde sıkıntı yaşanması.

Okul Öncesi Dönemde Olan Çocuklarda Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri:

 • Vücudundaki kaslarda normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla zayıflık gözlenmesi.
 • Yeni bir bilgi veya yeni bir durum öğrenirken bilginin veya durumun içselleşmesi için çok fazla tekrar yapması.
 • Vücudunun konumunu algılamakta zorluk yaşanması. Buna bağlı olarak da düşme ve bir yerlere takılma gibi sakar davranışların sergilenmesi.
 • Oyuncaklarını ve eşyalarını kırma davranışı sergilemesi. 
 • Resim yapmak, boya yapmak ve makas kullanmak gibi davranışların gerçekleştirilmesinde isteksizlik yaşanması.
 • Ayağının yerle temasının kesileceği etkinliklerin gerçekleştirilmesinden kaçınması.
 • Dili edinmede problem yaşanması.
 • Dikkat dağınıklığı veya aşırı düzeyde dikkat davranışının gözlemlenmesi.
 • Uyku problemlerinin yaşanması.
 • Dokunma, tatma, ses ve koku gibi duyusal durumlara karşı aşırı tepki gösterilmesi.

Çocukluk Çağındaki Çocuklarda Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri: 

 • Motor becerileri içeren yönergelerin takip edilmesinde ve gerçekleştirilmesinde problem yaşanması.
 • Kendisinden büyük veya kendisinden küçük çocuklarla arkadaş olma eğilimi ve akranlarıyla arkadaşlık kurmaktan kaçınma davranışının sergilenmesi.
 • Fiziksel aktiflik gerektiren etkinliklerin istenmemesi.
 • Yüzmekten ve saçlarının kesilmesinden hoşlanmaması.
 • El yazısı yazmaktan ve ev ödevi sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmanın gözlemlenmesi.
 • Güven konusunda güven eksikliği probleminin sergilenmesi.
 • Birbirine benzeyen harflerin birbiri yerine kullanılması veya ters yazılmasının gözlemlenmesi.
 • Sandalyede oturma davranışından rahatsız olma ve yayılma davranışının sergilenmesi.

Yetişkinlerde Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri: 

 • Araç kullanma ve park etme gibi davranışlarda problem yaşanması.
 • Kalabalık ortamlardan haz edilmemesi.
 • Denge ile ilgili problem yaşanması ve sakar davranışların gözlemlenmesi.
 • Kendilerine habersiz yaklaşıldığı zaman durumu fark etmeleri halinde aşırı tepki gösterilmesi. 
 • Günlük hayatta organizasyon becerisi gerektiren davranışların gerçekleştirilmesinde problem yaşanması. 
 • Çok çabuk yorulma davranışının gözlemlenmesi.
 • Duygusal ilişkilerde problem yaşanması. 

Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Danışmanlık Alın

Duyu bütünleme bozukluğu belirtilerini yaşıyorsanız ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Balıkesir Özel Eğitim Kurumları arasında yer alan Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Albatros Balıkesir‘in Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.