Disleksi bireyin okuma ve yazma becerilerinin kazanılmasını negatif yönde etkileyen nörolojik kaynaklı bir rahatsızlıktır. Disleksi aynı zamanda bireyin dikkat ve hafızasını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Genellikle çocuğun okula başladığı yıllarda belirti gösterir. Disleksi tanısı koymak için ise disleksi testi kullanılmaktadır. 

Disleksi Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disleksi Testi bireyin veya çocuğun bilişsel yönde bir sıkıntısı olmamasına rağmen okuma, yazma ve işlem yapma gibi becerileri gerçekleştirirken yaşadığı sıkıntının derecesini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Birey veya çocuk disleksi belirtileri yaşıyorsa bireyin veya çocuğun yaşına ve içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olarak test uygulanır. Disleksi testi farklı becerileri ölçen cevabı evet veya hayır olan 20 soruluk bir testtir. Bu beceri testleri şu şekildedir:

  • Fonolojik (Ses Bilgisel) Farkındalık Testleri: Çocuğun veya bireyin sesleri birbirinden ayırt etmesi becerisi ölçülür.
  • Okuma ve Okuduğunu Anlama Testleri: Çocuğun veya bireyin bir metni okuması ardından da bu metinle ilgili sorulara cevap vermesi becerisi ölçülür.
  • Çözümleme Testleri: Herhangi bir anlamı olamayan kelimelerin yüksek sesle telaffuz edilmesi becerisi ölçülür.
  • Hızlı İsimlendirme Testi: Bireye veya çocuğa üzerinde birbirinden farklı nesnelerin görsellerinin olduğu kartlar verilir ve bu katların üzerinde neler çizili olduğunu söyleme becerileri ölçülür.

Çocuğun disleksi durumunda yaşadığı eksiklerin tespiti için uygulanan disleksi testi tıbbı bir teşhis olarak düşünülmemelidir. Yapılan bu test sonucu bireyde veya çocukta tespit edilen eksiklikler için yardım ve destek alınmalıdır.

Dönemlere Göre Disleksi Testleri

Disleksi testinin uygulanması süreci bireyin yaşına ve soru içeriklerine göre değişiklik gösterilebilmektedir. Dönemlere göre uygulanan disleksi testleri: 

  • Erken çocukluk dönemi
  • Ortaokul dönemi
  • Yetişkinlik dönemi 

gibi dönemlerde uygulanabilir. Gelin şimdi bunlara daha detaylı bir şekilde göz atalım.

Erken Çocukluk Döneminde Disleksi Testi

Erken çocukluk döneminde disleksinin tespiti için Faxcett ve Nicolson, disleksi tarama testi geliştirmiştir. 11 temel alt test ve bu testlerin içeriğinde motor beceriler ve fonolojik beceriler gibi gelişim görevleri ölçülmektedir. Yaklaşık 30 dakika süren testte çocuğun zorluk çektiği alanlar baz alınarak çocuklara nesneler ve renkler aracılığıyla test uygulanmaktadır. Okuma ve yazmaya başlamadan önce bu dönemde disleksi olan çocukların tespit edilmesi çocuğa uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Ortaokul Dönemimde Disleksi Testi

Fawcett ve Nicolsan tarafından geliştirilen test aynı zamanda bireye karşı okul içinde destek sağlamaktadır. Testin içeriğinde belli bir sürede okuma, belli bir sürede yazma, geriye sayma, fonolojik yani ses bilgisel farkındalık, akıl yürütme gibi başlıklara yer verilmekte ve bu beceriler ölçülmektedir. Bireysel olarak çocuklara uygulanan bu test erken çocukluk döneminde uygulanan testte olduğu gibi yaklaşık 30 dakika sürmektedir. 

Yetişkinlik Döneminde Disleksi Testi

Bazen disleksi olan bireyler yetişkinlik dönemine kadar tespit edilmemektedir. Bunun sebebi yetişkinin okuma becerisi üzerine kendine uygun stratejiler geliştirmesidir. Birey okuma zorluğunun yanında hafıza problemleri gibi farklı becerileri gerçekleştirmekte de zorlanmakta ve sıkıntı çekmektedir. Yetişkinlerde disleksi testi bireyin sadece okumaya yönelik becerilerini değil diğer alanlardaki becerilerini ölçmeye yarar. 20 sorudan oluşan test evet veya hayır seçeneklerinin işaretlenmesiyle çözülür. 

Disleksi Testi Nerede Yapılır?

Disleksi testi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılabilmektedir. Sizler de Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine başvurabilir ve test yaptırabilirsiniz.

Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Disleksi Testi İçin Danışmanlık Alın

Disleksi belirtileri yaşıyorsanız veya disleksi belirtileri yaşayan çocuğunuz varsa Disleksi Danışmanlığı almak için sizler de Balıkesir Özel Eğitim Kurumları arasında yer alan Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine başvurabilir ve Balıkesir Disleksi Danışmanlığı Hizmetinden yararlanabilirsiniz. Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için kurumumuzu Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.