Disleksi, öğrenme güçlüğü olan bir nörogelişimsel bozuktur ve disleksi belirtileri okuma, yazma ve imla becerilerinde zorluk yaşandığında gözlemlenir. Temel özelliği, normal veya yüksek zeka düzeyine sahip bireylerde bile okuma ve yazma gibi dil becerilerinin ediniminde belirgin güçlükler yaşanmasıdır.

Genellikle genellikle beyindeki dil işleme alanlarının düzgün çalışmamasından kaynaklanır. Bu durum, yazılı dili okumak, yazmak ve anlamak için gerekli olan sesleri tanıma, ayırt etme ve işleme süreçlerinde sorunlara yol açar. Bu nedenle disleksili bireyler, harf ve heceleri karıştırma, yazarken sözcükleri tersten yazma, okuma hızında düşüklük, anlama güçlüğü ve imla problemleri gibi zorluklar yaşayabilirler.

Belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı bireylerde okuma ve yazma ile ilgili belirtiler gözlemlenirken, bazılarında da matematikle ilgili problemler görülmektedir. Bireylerin dil dışındaki diğer becerileri genellikle normal veya hatta üstün olabilir.

Genellikle çocukluk döneminde fark edilir, ancak tanı konulması için bazı süreçler ve uzman değerlendirmeleri gerekebilir. Erken tanı ve uygun eğitim ve destekle bireylerin okul başarısı ve özgüveni artırılabilir. Öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlar arasındaki iş birliği bireylerin güçlü yönlerini geliştirmelerine ve zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilir.

Okumanızı Öneririz: Hastaneden Engelli Raporu Aldıktan Sonra Yapılacaklar

Disleksinin Nedenleri Nelerdir?

Disleksi’nin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca tetikleyen ve etkileyen bazı beyin yapıları ve işlevleriyle ilgili farklılıklar da gözlemlenmektedir. Disleksi nedenleri konusunda yapılan araştırmalar hala devam etmektedir ve net bir açıklama sunmak için daha fazla çalışma gerekmektedir.

 • Genetik Faktörler: Ailesel geçiş gösterebilir. Ailesinde disleksili bireyler olan kişilerin bununla karşı karşıya kalma olasılığı diğerlerine göre daha yüksek olabilir.
 • Beyin Yapısı ve İşlevlerindeki Farklılıklar:  Bireylerde bazı beyin bölgelerinin işlevsel ve yapısal farklılıkları gözlenmiştir. Beyindeki dil işleme, sesleri tanıma ve yazılı bilgiyi anlama ile ilgili bölgelerde değişiklikler olduğu düşünülmektedir.
 • Beyin Gelişimi: Beynin dil becerileri ve okuma-yazma için önemli olan bölgelerinin normal gelişimini etkileyebilir. Beynin erken dönemlerindeki gelişim süreçlerinde yaşanan sorunlar disleksinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Nörotransmitterlerin Etkisi: Beyindeki kimyasal sinyal iletimini sağlayan nörotransmitterlerin dengesizliği veya işleyişindeki farklılıklar disleksi ile ilişkilendirilebilir.
 • Çevresel Faktörler: Çevresel etmenlerin de rol oynayabileceği düşünülmektedir. Örneğin, düşük doğum ağırlığı, gebelik dönemindeki bazı komplikasyonlar, çevresel toksinler ve prematüre doğum gibi faktörlerin riskini artırabileceği belirtilmektedir.
 • Öğrenme Ortamı: Erken çocukluk döneminde sağlanan eğitim ortamı, okuma ve yazma becerilerini etkileyebilir.

Erken Çocukluk Döneminde Disleksi Belirtileri

Disleksi belirtileri

Erken çocukluk döneminde disleksi belirtileri, çocukların dil ve okuma becerilerini geliştirmeye başladığı zamanlarda fark edilebilir. Ancak bu belirtiler, her çocukta farklılık gösterebilir ve disleksi tanısı kesin olarak konulmadan önce bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Erken çocukluk döneminde görülen belirtiler şunlardır:

 • Konuşması Gecikmesi
 • Sözcük Düzeyinde Zorluk
 • İsimleri Hatırlamada Zorluk
 • Şekil ve Renklerle İlgili Zorluklar
 • Sözcüklerin Seslerini Ayırt Etmede Zorluk
 • Kısa Süreli Hafıza Zayıflığı
 • İlk Harfleri Atlamak
 • Harfleri ve Sözcükleri Test Yazmak
 • Okuma ve Yazma İlgisinin Azalması
 • Sözel İfade Zorluğu

Bu belirtiler, çocuklarda şüphe oluşturabilir ancak kesin tanı için uzman bir dil ve konuşma terapisti veya pedagog tarafından değerlendirme yapılmalıdır. Erken tanı ve uygun destekle çocukların okul yaşamlarında daha iyi başarı elde etmeleri ve özgüvenlerinin artırılması mümkün olabilir.

Konuşma Gecikmesi

Çocukların dil gelişiminde gecikmeler veya hatalar gözlenebilir. Kelimeleri telaffuz ederken güçlük çekebilir veya cümleleri düzgün bir şekilde kurmakta zorlanabilirler.

Sözcük Düzeyinde Zorluk

Çocuklar, bazı sözcükleri hatırlamakta ve tekrarlamakta güçlük çekebilir. Sık sık sözcükleri karıştırabilir veya yanlış bir şekilde ifade edebilirler.

İsimleri Hatırlamada Zorluk

Aile üyeleri, arkadaşları veya nesnelerin adlarını hatırlamakta güçlük görülmesidir.

Şekil ve Renklerle İlgili Zorluklar

Çocuklar, şekilleri, harfleri veya renkleri ayırt etmekte zorlanabilir.

Sözcüklerin Seslerini Ayırt Etmede Zorluk

Yaygın bir şekilde görülen belirtilerden biri de sözcüklerin seslerini ayırt etmedeki zorluktur. Çocuklar, sözcüklerdeki sesleri fark etmekte güçlük yaşayabilir ve bu nedenle harf veya hece hataları yapabilirler.

Kısa Süreli Hafıza Zayıflığı

Çocuklar, kısa süreli hafıza ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Örneğin, duyduklarını veya öğrendiklerini hatırlamakta güçlük çekebilirler.

İlk Harfleri Atlamak

Çocuklar, okuma ve yazma sırasında bazı sözcüklerin veya cümlelerin ilk harfini atlama eğiliminde olabilirler.

Harfleri ve Sözcükleri Ters Yazma

Harf veya sözcükleri tersten yazma eğilimi ile ilişkilendirilebilir.

Okuma ve Yazma İlgisinin Azalması

Çocuklar, okuma ve yazmaya olan ilgilerini yitirebilir ve bu becerileri geliştirmekten kaçınabilirler.

Sözel İfade Zorluğu

Disleksisi olan çocuklar, düşüncelerini sözlü olarak ifade etmekte güçlük çekebilirler.

Okul Çağındaki Disleksi Belirtileri

Okul çağındaki çocuklarda disleksi belirtileri, öğrenme süreçlerinin yoğunlaştığı dönemde daha belirgin hale gelebilir. Bu belirtiler, çocukların akademik performansında ve öğrenme becerilerinde güçlükler yaşadığını gösterir.

Okuma Güçlüğü

Çocuklar, kelimeleri tanıma, hecelemek ve sesli bir şekilde doğru bir şekilde okuma konusunda zorluk çekebilirler. Okuma hızları yavaş olabilir ve okuduğunu anlamakta zorlanabilirler.

 • Harfleri ve Sözcükleri Karıştırma
 • İmla Güçlüğü
 • Anlama Güçlüğü
 • Matematik Problemleri
 • Uzun Süreli Okuma ve Yazma İstememe
 • Hafıza Sorunları
 • Sözcük Dağarcığındaki Sınırlamalar
 • Sınıf İçi Katılımda Azalma
 • Okul Başarısında Düşüklük

Okul çağında belirtiler görüldüğünde uzman bir özel eğitim öğretmeni, dil ve konuşma terapisti, pedagog veya psikolog tarafından değerlendirme yapılması önemlidir. Erken tanı ve uygun destek, çocuğunuzun okul yaşamında daha iyi başarı elde etmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olabilir.

Harfleri ve Sözcükleri Karıştırma

Okul çağında en çok görülen belirtilerden birisi harfleri ve sözcükleri karıştırmadır. çocuklar, harf ve heceleri karıştırma, ters yazma veya bazı harfleri atlama eğiliminde olabilirler.

İmla Güçlüğü

Okul çağında belirtilerinden birisi de imla güçlüğüdür. çocuklar, yazarken yanlış harf dizilimleri veya hatalı sözcükler kullanma eğiliminde olabilirler.

Anlama Güçlüğü

Okuduklarını anlama konusunda sorun yaşayabilirler. Metinleri takip etmekte ve içeriklerini anlamakta güçlük çekebilirler.

Matematik Problemleri

Okul çağında çocuklar, matematiksel kavramları ve problem çözme süreçlerini anlama ve uygulamada güçlük yaşayabilirler.

Uzun Süreli Okuma ve Yazma İstememe

Okuma ve yazma süreçlerini stresli ve yorucu bulabilirler, bu nedenle bu aktivitelerden kaçınma eğiliminde olabilirler.

Hafıza Sorunları

Okul çağunda olan çocuklar, bilgiyi hafızalarında tutmakta zorlanabilir ve bu nedenle sınavlarda veya ödevlerde hatırlama zorlukları yaşayabilirler.

Sözcük Dağarcığındaki Sınırlamalar

Disleksi, çocukların sözcük dağarcığını sınırlayabilir ve bu nedenle kelime seçiminde veya ifade ederken zorluklar yaşayabilirler.

Sınıf İçi Katılımda Azalma

Okul çağındaki çocuklar, sınıf içi etkinliklere katılmaktan veya öğretmenin sorularını cevaplamaktan kaçınabilirler.

Okul Başarısında Düşüklük

Çocuklar, özellikle okuma, yazma ve matematik derslerinde düşük notlar alabilirler ve akademik başarıda genel olarak zorluk yaşayabilirler.

Okul çağındaki belirtiler ile karşı karşıya kalan ebeveynler disleksi nedir sorusuna yanıt bulabilmek ve bu belirtileri değerlendirmek için uzman pedagog ve psikologlarla görüşmelidir.

Okumanızı Öneririz: RAM Raporu Nasıl Alınır

Yetişkinlikte Disleksi Belirtileri ve Etkileri

Yetişkinlikte disleksi belirtileri ve etkileri, çocukluktaki belirtilerle benzerlik gösterebilir, ancak bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Yetişkinlikte görülen belirtiler, özellikle iş dünyasında, eğitimde ve günlük yaşamda farklı zorluklarla karşılaşmaya neden olabilir.

 • Okuma ve Yazma Güçlüğü: Yetişkinlikte olan kişiler, hala okuma ve yazma becerilerinde zorlanabilirler. Okuduğu metinleri anlamakta veya yazılı ifade etmekte güçlük yaşayabilirler.
 • İmla Problemleri: Yetişkinlerde disleksi, yanlış heceleme, yazım hataları veya cümle yapılarındaki hatalar şeklinde kendini gösterebilir.
 • Hızlı Okuyamama: Yetişkinlerin hızlı ve akıcı bir şekilde okuma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
 • Okuduğunu Hatırlamada Zorluk: Yetişkinler, okuduklarını hatırlama ve anlama konusunda güçlük çekebilirler.
 • Matematik Problemleri: Matematiksel kavramları anlama, problem çözme ve matematiksel işlemleri yapma konusunda güçlük yaşatabilir.
 • Yazılı İş Belgeleri Hazırlama Güçlüğü: Yetişkinlerde, yazılı iş belgelerini düzenleme, e-postaları veya mektupları yazma gibi işlemlerde zorluklar yaşatabilir.
 • Dikkat Problemleri: Yetişkinler, uzun süreli dikkat gerektiren görevlerde veya okuma-yazma sırasında dikkatlerini sürdürmede zorlanabilirler.
 • İş ve Sosyal Yaşamda Zorluklar: İş yerinde belgeleri anlama, talimatları takip etme, hatırlama ve organize etme konusunda güçlükler yaşatabilir. Aynı zamanda sosyal yaşamda da iletişim ve sosyal etkileşimde zorlanabilirler.
 • Düşük Özgüven ve Duygusal Etkiler: Yetişkinlerde, düşük özgüvene ve düşük özsaygıya yol açabilir. Başarısızlık hissi ve kendini yetersiz hissetme duyguları yaygın olabilir.
 • Gizleme ve Kompansasyon: Yetişkinlerde, belirtilerini gizlemeye veya kompanse etmeye çalışma eğiliminde olabilirler. Örneğin, kendi yöntemleriyle zorluklarını gizlemeye çalışabilirler.

Yetişkinlikte, eğitim ve iş yaşamında belirli zorluklara neden olabilir, ancak uygun destek ve stratejilerle bu zorluklar aşılabilir. Yetişkinler, disleksi konusunda farkındalıklarını artırarak ve uygun uzman desteği alarak iş ve sosyal yaşamda başarıya ulaşabilirler.

Disleksi ve Yazılı İfade Becerileri

disleksi nedir

Disleksi, özellikle yazılı ifade becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Yazılı ifade, düşünceleri yazılı metinler halinde aktarma, anlatma ve iletişim kurma sürecini içerir. Bireylerde yazılı ifade becerilerinde çeşitli zorluklar ortaya çıkabilir. İşte disleksi ile yazılı ifade becerileri arasındaki ilişki ve disleksinin bu beceriler üzerindeki etkileri:

 • İmla ve Dilbilgisi Hataları: Yazılı ifade sırasında imla ve dilbilgisi hataları yapma eğiliminde olan bireylerde daha sık görülebilir. Yanlış heceleme, cümle yapılarındaki hatalar ve kelime kullanımı konusunda sorunlar yaşanabilir.
 • Yavaş ve Zorlu Yazma Süreci:  Kişiler, yazma sürecini yavaş ve zorlu bir şekilde deneyimleyebilirler. Harf ve kelime seçiminde vakit alabilirler ve metni organize etmekte güçlük çekebilirler.
 • Anlama Güçlüğü: Disleksi, yazılı metinleri okuyup anlama sürecini de etkileyebilir. Bu nedenle, anlamak istediklerini yazılı olarak ifade etmekte zorluk yaşanabilir.
 • Düşünceleri Organize Etme: Bireyler, düşüncelerini yazılı metinde düzenli ve mantıklı bir şekilde ifade etmekte güçlük çekebilirler. Metinde tutarlılık ve bütünlük sağlama konusunda sorunlar yaşanabilir.
 • Sözcük Dağarcığının Sınırlamaları: Disleksi, sözcük dağarcığını sınırlayabilir ve bu nedenle çeşitli ifade seçeneklerini kullanmakta zorlanabilirler.
 • Yazı ve Hikaye Oluşturma Zorlukları: Bireyler, yazı ve hikaye oluşturmakta zorlanabilir ve bu nedenle yazılı ödevleri tamamlamakta güçlük çekebilirler.
 • Dikkat ve Konsantrasyon Zorlukları: Kişiler, yazılı ifade sürecinde dikkatlerini sürdürmede zorlanabilirler ve bu da yazma becerilerini etkileyebilir.
 • Duygu ve Fikirleri Yazılı Olarak İfade Etme Zorlukları: Duygu ve fikirleri yazılı olarak ifade etmekte zorluklar yaşatabilir ve bu nedenle iç dünyalarını anlatmakta güçlük çekebilirler.

Disleksinin etkilediği alanlar bireyden bireye farklılık gösterebilir ve disleksisi olan herkesin yazılı ifade süreci benzersiz olabilir. Bireylerin yazılı ifade becerilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için uygun destek ve stratejilerin kullanılması önemlidir.

Öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri veya özel eğitim uzmanları, disleksi ile başa çıkma stratejileri konusunda yardımcı olabilir ve bireyin güçlü yönlerini vurgulayarak yazılı ifade sürecini destekleyebilirler.

Okumanızı Öneririz: Bebeklerde Dil Gelişimi Evreleri

Disleksi ve Okuma Güçlüğü

Disleksi, okuma güçlüğü olan bir öğrenme güçlüğüdür ve disleksisi olan bireylerde okuma becerileri etkilenir. Okuma, yazılı metinleri anlama ve yorumlama sürecini içerir ve disleksi, bu süreçte çeşitli zorluklara neden olabilir. İşte disleksi ve okuma güçlüğü arasındaki ilişki ve disleksinin okuma becerileri üzerindeki etkileri:

 • Yavaş ve Zorlu Okuma Süreci: Disleksi, okuma hızını ve akıcılığını etkileyebilir. Disleksisi olan bireyler, okudukları metinleri yavaş bir şekilde okuyabilirler ve bazı kelimeleri tanıma konusunda güçlük çekebilirler.
 • Heceleme ve Harf Tanıma Sorunları: Disleksili bireyler, kelimeleri hecelemede veya harfleri tanıma konusunda zorlanabilirler. Bu da okuma sürecini güçleştirebilir.
 • Kelime ve Cümle Anlamını Anlamada Zorluk: Disleksi, kelimelerin ve cümlelerin anlamını anlamada güçlük çekebilir ve bu nedenle metnin bütününü anlamakta zorlanabilirler.
 • Okuduğunu Hatırlamada Zorluk: Disleksisi olan bireyler, okuduklarını hatırlamakta güçlük çekebilir ve bu nedenle okuduklarını anlama konusunda sorun yaşayabilirler.
 • Kelime Sıkıştırması ve Atlama: Disleksili bireyler, metindeki kelimeleri atlama veya birleştirme eğiliminde olabilirler. Bu da okunan metni doğru bir şekilde anlamayı zorlaştırabilir.
 • Okuma Sırasında Karıştırma: Disleksisi olan kişiler, okuma sırasında harf veya kelime karıştırma eğiliminde olabilirler.
 • Okuma Yorgunluğu ve İlgi Kaybı: Disleksili bireyler, okuma sürecini yorucu ve sıkıcı bulabilirler, bu da okuma ilgilerini ve motivasyonlarını azaltabilir.
 • Görsel ve İşitsel Uyaranlarla Zorluk: Disleksi, görsel ve işitsel uyaranları işleme konusunda zorluklar yaşatabilir ve bu, okuma sürecini etkileyebilir.

Disleksinin etkilediği alanlar bireyden bireye farklılık gösterebilir ve disleksisi olan herkesin okuma deneyimi benzersiz olabilir. Disleksili bireylerin okuma becerilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için uygun destek ve stratejilerin kullanılması önemlidir. Öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri veya özel eğitim uzmanları, disleksi ile başa çıkma stratejileri konusunda yardımcı olabilir ve bireyin güçlü yönlerini vurgulayarak okuma sürecini destekleyebilirler.

Disleksi ve Harf Algılama Problemleri

Disleksi, harf algılama ve harf tanıma becerilerini olumsuz etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Harf algılama, harfleri tanıma ve ayırt etme sürecini içerir ve bu beceriler, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin temel taşlarından biridir. Disleksisi olan bireylerde harf algılama problemleri çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. İşte disleksi ve harf algılama problemleri arasındaki ilişki ve disleksinin bu beceri üzerindeki etkileri:

 • Harf Tanıma ve Ayırt Etme Güçlüğü: Disleksili bireyler, harf tanıma ve ayırt etme konusunda zorlanabilirler. Bazı harfleri diğerleriyle karıştırma eğiliminde olabilirler.
 • Harfleri Tersten veya Yanlış Sıralamada Yazma: Disleksisi olan kişiler, harfleri tersten veya yanlış sıralamada yazma eğiliminde olabilirler. Özellikle dikine veya yatay düzlemde bazı harfleri karıştırabilirler.
 • Harf Algılama Hızında Düşüklük: Disleksili bireyler, harfleri algılama sürecinde yavaşlık yaşayabilirler. Bu, okuma ve yazma sürecini olumsuz etkileyebilir.
 • Görsel Algılama Problemleri: Disleksi, harfleri ve kelimeleri görsel olarak algılamada güçlük çekebilir. Bu nedenle, yazılı metinleri doğru bir şekilde anlamakta zorlanabilirler.
 • Harf ve Ses İlişkisinde Zorluklar: Disleksisi olan bireyler, harf ve sesler arasındaki ilişkiyi kurmakta güçlük çekebilirler. Bu, okuma ve yazma becerilerini etkileyebilir.
 • Harfleri Seslendirmede Güçlük: Disleksili bireyler, harf veya heceleri seslendirirken yanlış telaffuzlar yapabilir veya sesleri karıştırabilirler.
 • Harf Kopyalama Zorluğu: Disleksi, harfleri ve kelimeleri kopyalama sürecini etkileyebilir. Özellikle yazılı metinleri başka bir yerden kopyalama konusunda güçlük yaşayabilirler.
 • Harfleri ve Heceleme Kurallarını Unutma: Disleksisi olan bireyler, harfleri ve heceleme kurallarını hatırlamakta güçlük çekebilirler ve bu nedenle yazılı ifade sürecini olumsuz etkileyebilirler.

Disleksi, harf algılama becerilerini etkilediği için okuma ve yazma süreçlerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Disleksisi olan bireylerin harf algılama becerilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için uygun destek ve stratejilerin kullanılması önemlidir. Öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri veya özel eğitim uzmanları, disleksi ile başa çıkma stratejileri konusunda yardımcı olabilir ve bireyin harf algılama sürecini destekleyebilirler.

Okumanızı Öneririz: Bebeklerde Otizm Belirtileri

Matematik Becerilerindeki Disleksi İlişkisi (Diskalkuli)

disleksi belirtileri nelerdir

Matematik becerileri ile disleksi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Disleksi, genellikle okuma ve yazma güçlüğü ile ilişkilendirilse de, matematik becerilerini de etkileyebilir. Matematik becerilerindeki disleksi ilişkisi, matematiksel işlem yapma, matematiksel kavramları anlama ve matematik problemlerini çözme süreçlerini etkileyebilir. İşte matematik becerilerindeki disleksi ilişkisi ve etkileri:

 • Matematik İşlem Güçlüğü: Disleksisi olan bireyler, matematiksel işlemler yaparken zorlanabilirler. Özellikle uzun sayıları hatırlama, doğru sırayla işlem yapma ve matematiksel hesaplamaları anlamada güçlük çekebilirler.
 • Matematiksel Kavramları Anlama Zorluğu: Disleksili kişiler, matematiksel kavramları anlama konusunda güçlük yaşayabilirler. Matematiksel terimlerin anlamını kavramakta ve matematiksel ilişkileri anlamakta zorlanabilirler.
 • Soru ve Problemleri Anlama Problemleri: Disleksisi olan bireyler, matematiksel soru ve problemleri okurken veya anlamaya çalışırken zorluk çekebilirler. Bu nedenle, problemi doğru bir şekilde çözme sürecinde güçlük yaşayabilirler.
 • Matematiksel İşaretleme ve Sembollerde Zorluk: Matematiksel sembollerin anlamını kavramakta veya matematiksel ifadeleri yorumlamakta zorluk çekebilirler.
 • Matematiksel Bellek Zayıflığı: Disleksi, matematiksel bilgileri hafızada tutma konusunda zorluklara neden olabilir. Bu da matematik öğrenme ve problem çözme süreçlerini etkileyebilir.
 • Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri: Disleksili bireyler, matematik derslerinde veya matematiksel işlemler yaparken dikkatlerini sürdürmede güçlük çekebilirler.
 • Matematiksel İfade Zorluğu: Disleksili kişiler, matematiksel düşüncelerini ve çözümlerini ifade etmekte zorlanabilirler.

Matematik becerilerindeki disleksi, bireyden bireye farklılık gösterebilir ve disleksi olan herkesin matematik öğrenme deneyimi benzersiz olabilir. Bu nedenle, uygun destek ve stratejilerle disleksi olan bireylerin matematik becerilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları önemlidir. Öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri veya özel eğitim uzmanları, matematik becerilerindeki disleksi ile başa çıkma stratejileri konusunda yardımcı olabilir ve bireyin matematik öğrenme sürecini destekleyebilirler.

Disleksi Olan Çocuğun Özellikleri

 • Kelimeleri tersten okurlar.
 • Okuma esnasında heceler ve sesler arasında duraksama yaşarlar.
 • Karşılaştıkları veya okumaya çalıştıkları kelimelerdeki hece ve sesleri birbirine karıştırırlar.
 • Birbirine benzeyen harfler ve sayıları birbirine karıştırırlar.
 • Noktalı ve noktasız harfleri birbirine karıştırırlar.
 • Okuma esnasında çok çabuk dikkatleri dağılır ve okuduklarını anlamazlar.
 • Normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla fiziksel aktivitelere uyum sağlamakta zorlanırlar.
 • Konsantrasyon gerektiren işleri gerçekleştirirken zayıf dikkate bağlı olarak eylemi gerçekleştirmede başarılı olamazlar.
 • Anal dönemde olmasına rağmen tuvalet eğitimini edinme konusunda gecikme yaşarlar.
 • İnce motor becerilerinin yeteri olgunluğa gelmesi ve yaşantı sunulmasına rağmen ayakkabı bağcıklarını bağlama ve düğme ilikleme gibi becerileri gerçekleştirmede sorun yaşarlar.
 • Yeme araç gereçleri olan çatal-bıçak-kaşık kullanımında sıkıntı yaşarlar.
 • Ninni gibi metinlerde olan kafiyeleri anlamakta güçlük çekerler.
 • Okuma etkinliklerine katılma hususunda çekingenlik gösterirler.
 • Anlaşılmaz ve kötü bir el yazısına sahiptirler.
 • Tarih, şifre ve isimleri hafızalarında tutma ve hatırlama konusunda sıkıntı yaşarlar.
 • Stres ve sıkıntı durumlarıyla baş etmekte zorlanırlar ve bu durumlardan kolayca etkilenirler.
 • Katı ve aşılması zor sınırlara sahiptirler.
 • Hata durumlarına normalden daha fazla tepki gösterirler.
 • Olayları oluş sırasına göre anlatmada zorlanırlar.
 • Okurken kelimeleri bulanık veya karışık gördüklerini ifade ederler.
 • Bazı konularda bilgi sahibi olmalarına karşın bu bilgileri yazıya aktaramazlar.

Dislekside Erken Müdahale ve Önemi

Dislekside erken müdahalesi büyük öneme sahiptir, çünkü erken teşhis ve uygun destekle disleksi olan çocukların okul ve yaşam başarısını artırmak mümkündür. Erken müdahale, çocuğun disleksi belirtilerini ve öğrenme zorluklarını hızlı bir şekilde tanımlamak ve buna yönelik uygun stratejileri uygulamak anlamına gelir. İşte disleksinin erken müdahalesinin önemi:

 • Tanı ve Değerlendirme: Erken müdahale, çocuğun disleksi olabileceği düşünüldüğünde, uzmanların disleksi tanısı koyması ve öğrenme güçlüklerinin ne kadar ciddi olduğunu değerlendirmesi anlamına gelir. Bu değerlendirme, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik uygun destek ve stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • İlkokul Döneminde Başarı: Erken müdahale, okul döneminin başında disleksi olan çocuklara gerekli destekleri sağlar ve böylece onların okula uyum sağlamalarını ve akademik başarılarını artırır. Bu da çocuğun özgüvenini güçlendirir ve okulda daha olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.
 • Okuma ve Yazma Becerileri Gelişimi: Erken müdahale, disleksi olan çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanır. Disleksi belirtileri çocuk daha küçükken tanınırsa, uygun teknikler ve eğitim programlarıyla temel okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi mümkündür.
 • Duygusal ve Sosyal Gelişim: Erken müdahale, disleksi olan çocukların duygusal ve sosyal gelişimini destekler. Disleksi, çocukların özgüvenini ve kendine olan inancını olumsuz yönde etkileyebilir. Erken müdahale ile çocuğun öğrenme zorluklarıyla başa çıkma becerileri artırılır ve bu da çocuğun sosyal yaşamında daha başarılı olmasına katkı sağlar.
 • Uyum ve Öğrenme Motivasyonu: Erken müdahale, disleksi olan çocukların okula uyum sağlamasını ve öğrenme süreçlerine daha motive olmalarını sağlar. Disleksi ile başa çıkmak için gerekli stratejiler çocuğun daha istekli ve azimli olmasını sağlar.
 • Destekleyici Ortam Oluşturma: Erken müdahale, disleksi olan çocuklara destekleyici bir eğitim ortamı oluşturur. Okul, aile ve uzmanlar arasındaki işbirliği ile çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına yönelik bireysel destek ve düzenlemeler sağlanır.

Erken müdahale ile disleksi olan çocukların potansiyelleri daha iyi değerlendirilir ve onların daha başarılı bir akademik ve sosyal yaşam sürmeleri desteklenir. Bu nedenle, disleksi belirtileri görülen çocuklarda erken teşhis ve uygun destek sağlamak oldukça önemlidir.