Dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma bozukluğu yaşayan bireylerin tanılanmasında, değerlendirilmesinde ve terapisinin yapılmasında görevli olan uzman meslek grubuna verilen addır.

Dil ve Konuşma Terapistleri Neler ile İlgilenir?

Bireyin dil ve konuşma bozukluğu yaşaması hâlinde tanılanmasının ardından bir an önce tedaviye başlanması sürecin olumluya gidebilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca tedavinin olumluya gidebilmesi için aileler Dil ve Konuşma terapistinin önerilerini dikkatle dinlemesi ve uygulaması çocuğun yararına olacaktır. Dil ve konuşma terapistinin ilgilendiği dil ve konuşma bozuklukları şu şekildedir:

 • Konuşma ile ilgili bozukluklar
 • Okuma ve yazmayı barındıran dil bozuklukları
 • Konuşma akıcılığında yaşanan bozukluklar
 • Seste yaşanan bozukluklar
 • İşitme ile ilgili bozukluklar
 • Otizm ve zihinsel gerilik veya yetersizlikler
 • Yeme ve içme gibi yutma davranışında yaşanan bozukluklar

Dil ve konuşma terapisti yukarında verilen dil ve konuşma bozuklukları ile ilgilenmektedir. Çocuk dil ve konuşma konusunda problem yaşıyorsa mutlaka Dil ve Konuşma Terapistine başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda Dil ve Konuşma Terapisti çocuğa bir takım testler uygulayarak çocuğun beceri, yetenek ve eksikliklerini tespit edecektir.

Yapılan tespitlerin ardından da Dil ve Konuşma Terapisti çocuğa uygun olan çocuğun eksik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program hazırlamaktadır. Ayrıca Dil ve Konuşma Terapisti çocuk hakkında aile ile konuşmakta, aileyi konu hakkında bilgilendirmekte ve ailenin tıbbi geçmişi ile ilgili bilgi edinmektedir. Çünkü dil ve konuşma bozuklukları çevresel  olduğu gibi kalıtsal olarak da meydana gelebilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisti Ne Yapar?

Ailelerin de uzmanların kendilerine belirttiği noktalara dikkat etmesi ve çocuğun terapilerini kendilerine verilen çeşitli çalışmalarla desteklemesi çocuğun tedavi sürecine olumlu anlamda katkı sağlayabilmektedir.

Bozukluk yaşanan ve yukarıda belirtilen bu becerilen kazanılmasında bireylere yardım amacı güden dil ve konuşma terapistlerinin bir takım görevleri vardır. Bu görevler de şu şekildedir:

 • Fonolojik anlamda bozukluk ve artikülasyon bozukluklarının yaşanması durumunda bu bozuklukları yaşayan bireylerin doğru ses üretmesini sağlamak.
 • Başta kekemelik olmak üzere akıcı konuşma konusunda sıkıntı yaşayan bireylerin akıcı konuşmasına destek olmak.
 • Dil ve konuşma gelişimi normal bireylere kıyasla geriden seyreden çocuk/yetişkinlere destek sağlamak.
 • Bireyin beyin kanaması veya felç gibi rahatsızlıkları geçirmesinin ardından dil ve konuşma becerilerinin tekrar kazanılmasına yardımcı olmak.
 • Yutma ile ilgili problem yaşayan bireylerin bu sorunla baş edebilmesi için desteklenmesini sağlamak.
 • Sözel dilin yanında sözel olmayan dil becerilerinin de gelişmesini sağlamak amacıyla bireylere yardımcı olmak.
 • Dil ve konuşma bozukluğu ileri düzeyde seyreden bireyler için alternatif iletişim yolları geliştirilmesini sağlamak ve bununla ilgili yeni metotlar geliştirmek.
 • Toplumda dil ve konuşma bozukluğu yaşanmasını engellemek amacıyla topluma önerilerde bulunmak.

Günümüzde önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan bir meslek grubu olan dil ve konuşma terapistinin birden çok çalışma alanı mevcuttur. Bu çalışma alanlarından bazıları şu şekildedir:

 • Anaokulları, anasınıfları ve okullar
 • Hastaneler
 • Erken tanılama ve müdahale programları
 • Aile ve toplum sağlığı merkezleri
 • Ruh sağlığı merkezleri
 • Özel muayenehaneler

Bir Dil ve Konuşma Terapisti ile bir araya gelmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle kendiniz veya çocuğunuz için Dil ve Konuşma Terapistine gitme nedeninizi bilmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzu veya kendinizi iyi gözlemlemeli ne gibi sorun ve sıkıntılar yaşandığını tespit etmelisiniz. Ardından gerekli kurum ve kuruluşlara randevu oluşturabilirsiniz. Dil ve Konuşma terapisi için görüşülecek ve sonrasında terapilere başlanacak kurumun şartlarının ve hizmetinin uygun olup olmadığının mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan kurumda çeşitli ön görüşme ve testlerin uygulanmasının ardından kurumda çalışan bireyler başvuru yapan bireylere ücret konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Bazı durumlarda ücretler sigorta tarafından karşılanmakta bazı durumlarda ise finansal destek sağlanmaktadır. Süreç ve sürecin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmak süreçte doğu bir şekilde ilerlemenize destek sağlayacaktır. 

Dil ve Konuşma Terapisti İçin Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Danışmanlık Alın 

Çocuğunuz Dil ve Konuşma bozuklukları yaşıyor ise, dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için uzman Dil ve Konuşma Terapisi için terapistlerin yer aldığı kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Balıkesir’de yaşıyorsanız ve bir kurum arayışındaysanız Balıkesir Özel Eğitim Kurumları arasında yer alan Albatros Balıkesir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşebilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek için de Albatros Balıkesir’in Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.