Dikkat testi, bireylerin dikkat, algı ve kognitif yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan psikolojik ölçme araçlarıdır. Bu testler, bireylerin odaklanma yetenekleri, duyusal algıları ve bilişsel işleme becerileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Dikkat, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve hayatımızın pek çok alanında başarıyı etkileyen önemli bir bilişsel yetenektir. Dikkatin odaklanma, süreklilik, dağılmama ve doğru işleme yetenekleri, okul performansından iş yaşamına kadar birçok alanda kritik bir rol oynar.

Bu nedenle, dikkat ve algı testleri, bireylerin bu önemli yeteneklerini değerlendirmek ve anlamak için kullanılan psikolojik araçlar arasında özel bir yere sahiptir. Bu yazıda, dikkat testlerinin çeşitleri ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Dikkat Testi Nedir?

dikkat ve algılama testi

Dikkat testi, bir kişinin dikkat düzeyini, odaklanma yeteneğini, dikkatinin dağılma süresini ve belirli bir görevi ne kadar süre boyunca sürdürebildiğini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir psikolojik ölçüm aracıdır.

Algı Testi Nedir?

Algı testi, bir kişinin çevresel uyaranları (görsel, işitsel, dokunsal, tatlı ve koku gibi) nasıl algıladığını ve yorumladığını değerlendiren bir psikolojik test türüdür. Bu tür testler, bireylerin duyu organlarını (gözler, kulaklar, cilt, dil ve burun gibi) kullanma yeteneklerini ve algısal işlem becerilerini ölçmek amacıyla kullanılır.

MOXO Dikkat Testi Nedir?

MOXO Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bilimsel olarak onaylanmış bir ölçüm aracıdır. Özellikle 6-12 yaş aralığındaki çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için tasarlanmıştır. MOXO testi, dünya genelinde birçok ülkede ve klinik ortamlarda yaygın bir şekilde kullanılan bir dikkat ölçme testidir.

MOXO Dikkat Testi, DEHB’nin dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemleri, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi ölçmek için kullanılır. Test, bilgisayar tabanlıdır ve görsel ve işitsel çeldiriciler içerir. Katılımcılardan, belirli bir hedef ortaya çıktığında buna yanıt vermeleri, diğer çeldiricilere ise tepki vermemeleri istenir. Bu şekilde, dikkatin sürdürülmesi, dikkatin dağılmaması ve hedeflere nasıl yanıt verildiği ölçülür.

MOXO testi, DEHB tanısının konmasına yardımcı olması ve DEHB belirtilerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunması nedeniyle tercih edilir. Testin süresi, çocuklar için yaklaşık 15 dakika, gençler ve yetişkinler için ise yaklaşık 18 dakikadır. Sonuçlar, kişinin dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite düzeyleri hakkında bilgi sağlar ve klinik değerlendirmelere yardımcı olabilir. Türkiye’de de son yıllarda MOXO testinin kullanımının arttığı ve DEHB tanısında önemli bir araç olarak kabul edildiği belirtilmektedir.

Denver 2 Testi Nedir?

Denver II Gelişimsel Tarama Testi, çocukların gelişimsel özelliklerini değerlendirmek için kullanılan bir tarama testidir. Bu test, bebeklerden 6 yaşına kadar olan çocukların motor becerilerini, sosyal ve duygusal gelişimlerini, dil becerilerini ve bilişsel yeteneklerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Denver II Testi, çocukların normal gelişim yolunda ilerleyip ilerlemediklerini belirlemek için kullanılır.

Denver II Testi, tipik olarak pediatristler, psikologlar, öğretmenler ve diğer çocuk sağlığı ve eğitim uzmanları tarafından kullanılır. Bu test, erken çocukluk dönemindeki gelişimsel gecikmeleri veya problemleri tespit etmeye yardımcı olur. Ayrıca, çocukların belirli yaş dönemlerindeki gelişimsel kilometre taşlarına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Denver II Testi, genellikle beş ana alanı değerlendirir:

  • Kişisel ve Sosyal Gelişim
  • Motor Gelişim
  • Dil Becerileri
  • Bilişsel Yetenekler
  • Gözlem ve Değerlendirme

Test sonuçları, çocuğun yaşına göre beklenen gelişimsel kilometre taşlarına ulaşıp ulaşmadığını gösterir.

Frankfurter Dikkat Testi Nedir?

dikkat testi türleri

Frankfurter Dikkat Testi, 60 ile 72 ay arası çocuklarda dikkat seviyesini ölçmeye yönelik bir testtir. Bu test, çocukların odaklanma yeteneklerini ve dikkatlerini koruma sürelerini değerlendirmek için kullanılır. Test, basit bir görevi yerine getirme ve dikkati sürdürme yeteneğini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Test, elma ve armut resimlerinden oluşur ve çocuğun belirli bir süre içinde armutları bulmasını gerektirir. Test sırasında çocuğun davranışları gözlemlenir ve dikkatini toplamak için ne kadar süre harcadığı takip edilir. Bu tür gözlem testleri, çocuğun dikkatini verilen göreve nasıl odakladığını ve dikkatini ne kadar süre boyunca sürdürebildiğini değerlendirmek için kullanışlıdır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi Nedir?

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş ve görsel algı yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir performans testidir. Bu test, çocukların görsel algılama becerilerini, el-göz koordinasyonunu, şekil-zemin ayrımını, şekil sabitliğini, mekân konum algısını ve mekân ilişkilerini ölçmeyi amaçlar.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, 4 ila 8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır ve test süresi genellikle 50 ila 60 dakika arasındadır. Testin amacı, çocukların görsel algı becerilerini belirlemek ve özellikle okula başlamaya hazır olup olmadıklarını değerlendirmektir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Nedir?

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi (veya kısaca Bender Testi), görsel-motor algılama yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, kişinin görsel algılama ve motor koordinasyon becerilerini ölçmeyi amaçlar. Test, bir dizi geometrik şeklin verildiği ve kişinin bu şekilleri kağıt üzerine çizmeye çalıştığı bir prosedürü içerir.

Bender Testi, 1938 yılında Lauretta Bender tarafından geliştirilmiştir ve o zamandan beri farklı versiyonları ve değişiklikleri yapılarak kullanılmıştır. Test, özellikle çocuklar, gençler ve yetişkinler için uygundur ve psikolojik değerlendirmelerde, özellikle bilişsel işlevler ve görsel algılamayla ilgili durumların değerlendirilmesinde kullanılır.

Benton Görsel Bellek Testi Nedir?

dikkat testleri

Benton Görsel Bellek Testi (Benton Visual Retention Test), görsel hafıza yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, bireylerin görsel nesneleri tanıma, hatırlama ve yeniden çağırma becerilerini ölçmeyi amaçlar. Benton Görsel Bellek Testi, özellikle nörolojik bozukluklar, beyin yaralanmaları veya dikkat eksikliği gibi durumların değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılır.

Bu test, özellikle iki farklı versiyonuyla bilinir: Benton Görsel Bellek Testi – 15 (BVRT-15) ve Benton Görsel Bellek Testi – Revised (BVRT-R). İkinci versiyon, daha güncel ve geliştirilmiş bir sürümdür.

Gesell Gelişim Testi Nedir?

Gesell Gelişim Testi, çocukların gelişimsel ilerlemelerini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, çocukların bilişsel, motor, dil ve sosyal-emosyonel gelişimlerini değerlendirmeyi amaçlar. Gesell Gelişim Testi, çocukların yaşlarına göre ne tür gelişimsel becerilere sahip olduklarını belirlemek için kullanılır ve genellikle çocuk doktorları, psikologlar ve eğitimciler tarafından kullanılır.

Burdon Dikkat Testi Nedir?

“Burdon Dikkat Testi,” dikkat eksikliği ve dikkatle ilgili sorunları olan kişilerin değerlendirilmesi için kullanılan özel bir dikkat testi olarak görünüyor. Bu test, özellikle okullarda dikkat eksikliği yaşadığı düşünülen öğrencilerin değerlendirilmesi için kullanılan bir araç gibi görünüyor.

Bu tür dikkat testleri, kişinin dikkat seviyesini ve dikkatinin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Test sonuçları, kişinin dikkatinin ne kadar süreyle sürdüğünü, dikkatini nasıl sürdürdüğünü ve dikkatinin hangi koşullarda veya görevlerde zorlandığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Burdon Dikkat Testi gibi testler, kişinin test materyali üzerindeki performansına dayalı olarak değerlendirilir. Örneğin, testin başlangıcında daha az hata yapılıyor ve test ilerledikçe hata sayısı artıyorsa, dikkatinin sürekliliği veya konsantrasyonunun zayıfladığı sonucuna varılabilir.

D2 Dikkat Testi Nedir?

dikkat testi

D2 Dikkat Testi, kişilerin dikkat düzeyini ve odaklanma yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan psikolojik bir testtir. Bu test, özellikle konsantrasyon, dikkat dağılımı, hızlı ve doğru tepki verme yetenekleri gibi dikkatle ilgili bilişsel işlevleri ölçmek için tasarlanmıştır. D2 Dikkat Testi, genellikle klinik ve araştırma ortamlarında, öğrenci seçme süreçlerinde, işe alım süreçlerinde ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi dikkatle ilgili sorunların değerlendirilmesinde kullanılır.

Dikkat Testi Ücretleri Ne Kadar?

Dikkat testi ücretleri, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve coğrafi konum, testin türü, testi uygulayan sağlık kuruluşu veya uzmanın deneyimi gibi bir dizi etken tarafından etkilenebilir. Bu nedenle, dikkat testi ücretleri geniş bir aralıkta olabilir. Dikkat testi ücretleri, genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

  • Test Türü
  • Uygulayan Kuruluş
  • Uzmanın Deneyimi
  • Konum
  • Sigorta Kapsamı

Dikkat testi ücretleri, yerel sağlık kuruluşları veya uzmanlarla iletişime geçerek öğrenilebilir.

Dikkat Testi Kaç Yaşa Uygulanır?

Dikkat testleri, her yaş grubundaki bireylere uygulanabilir. Bu testler, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaşta kişinin dikkat seviyesini, konsantrasyon yeteneğini ve dikkat eksikliği gibi sorunları değerlendirmek için kullanılabilir. Hangi yaş grubuna yönelik olduğunu belirlemek için dikkat testinin türü ve amacı göz önüne alınmalıdır.