DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Denver II testi 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklara uygulanan 4 bölümde toplanmış 134 maddeden oluşan gelişimsel tarama testidir.

Çocukların bulundukları yaş düzeyine uygun gelişimsel özellikleri ve kişisel-sosyal, dil, ince motor-uyumsal, kaba motor alanlarında becerileri değerlendirir. Denver II, çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil gelişim tarama testidir. Bu test,