Çocuk gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olmak çocuğun bilişsel, sosyal, duyusal, dil ve motor gibi gelişim alanlarının takibi açısından son derece önemlidir. Çocuklar bazı öğrenmeler için kritik dönemler geçirmektedir. Bu kritik dönemler öğrenmelerin daha hızlı öğrenilmesi ve daha kalıcı olması açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca çocuğun gelişime olumlu yönde katkı sağlaması için kaynakların belirlenmesine de fayda sağlayacaktır. Dilerseniz daha detayı bilgi edinmek için sizlerle beraber çocuğun gelişim evrelerini inceleyelim. Çocuğun gelişim evreleri ve bu evrelere ait yaş aralıkları şu şekilde sıralanmaktadır: 

Bebeklik Dönemi Çocuğun Gelişim Evreleri

(0-2 Yaş)

Bebeklik dönemi anne karnından sonra bebeğin gelişiminin en hızlı olduğu evredir. Çocuğun gelişim alanlarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bu dönemde bebeğe karşı özenli davranışlar sergilenmesi gerekmektedir. Bebekler bu dönemde çevrelerini incelerler, konuşulanları dinlerler ve duyularıyla çevrelerini keşfetmektedirler. Bu dönemde edinilen algılar bellekte kendisine yer bulmaktadır.

Kemik gelişiminin diğer dönemlere göre daha hızlı olduğu bu dönemde çocuğun annesi ile güvenli bağ kurabilmesi, çocuğun gelecek yaşamı için önem arz ermektedir. Annenin ve babanın bebeğine gösterdiği ilgi çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Bütün bu sebeplerde aktif rol oynayan anne ve babanın çocuğa karşı tutum ve davranışları; bebeğin çevreye uyumunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Bebekler dünyaya geldikleri anda ağlama davranışı göstermektedirler. İlerleyen süreçte ise bebekler agulama davranışı göstermektedir. Bebekler yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede ise 3 kelimeyi yan yana getirip cümle kurabilmektedir. 3 yaşına geldiği zaman ise dili uygun bir şekilde kullanabilmektedir. Çocuğun konuşmaya başlamadan önceki dönemde çocuğun dili alıcı dildir. Bu sebeple bu dönemde bebeğin bakımını üstlenen bireylerin bebekle bol bol konuşması önerilmektedir. Tabi ki burada gerçekleşecek olan konuşmanın çocuğun düzeyine uygun şekilde gerçekleşmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

İlk Çocukluk Dönemi Çocuğun Gelişim Evreleri (2-6 Yaş)

İlk çocukluk dönemi çocuğun gelişim evresinde ailesinden başka bir sosyal ortama adım attığı bir dönemdir. Çocuk başta tuvalet alışkanlığı, kalem tutma, makas kullanma, kuralına uygun dil kullanma, ince ve kaba motor becerilerini kullanma, problem çözme gibi birçok temel beceriyi bu dönemde kazanmaktadır. Birçok becerinin gelişmesi için kritik dönemleri içerisinde barındıran bu dönemim çocukların desteklenerek tamamlaması önemlidir. Burada ailenin çocuğa zengin bir öğrenme ortamı sunması önemlidir. Çocuk gelişim evrelerinden olan ilk çocukluk döneminde aileler çocuğun öğrenmelerini kolaylaştırmak, sosyalleşmesine katkı sağlamak ve zengin öğrenme ortamı sunmak için çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermektedir. Kurumda eğitim alan çocukların gelişim alanları desteklenmekte ve potansiyelleri en üst seviyeye çıkmaktadır. 

İkinci Çocukluk Dönemi Çocuğun Gelişim Evreleri (7-11 Yaş)

Bir önceki çocuk gelişim evrelerinden olan ilk çocukluk döneminde temeli atılan beceriler bu dönemde daha aktif ve belirgin bir şekilde gelişmektedir. Çocuk bu dönemde gittiği eğitim kurumunda okuma, yazma, hesap yapma gibi birçok beceriyi kazanmaktadır. Bu dönemde kazanılan bu beceriler çocuğun gelecek yaşamında hayatını kolaylaştırıcı olması sebebiyle gereklidir. Zihinsel olarak somut düşünen çocuk, bu dönemin sonuna doğru soyut düşünme becerileri de kazanmaya başlar. Buna bağlı olarak da çocukta değer yargılarının ve vicdanın  gelişiminin temeli atılmış olur.  Sosyal çevresiyle etkileşimini bir önceki döneme göre arttıran çocuklar ikinci çocukluk döneminde genellikle hemcinsleriyle oynamayı ve sosyal iletişim kurmayı tercih etmektedir. Bu da çocukların sosyal rollerinin pekiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

İkinci çocukluk döneminde bulunan çocuklar bu döneminde başında cinsiyet fark etmeksizin benzer fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak bu dönemin sonuna doğru kızlarda boy artışı erkeklere kıyasla artmaktadır. Ayrıca bu dönemde ikincil cinsiyet özellikleri de gözlemlenmektedir. 

Çocuğun Gelişim Evreleri
Çocuğun Gelişim Evreleri

Ergenlik Dönemi Çocuğun Gelişim Evreleri (12-18 Yaş)

Ergenlik döneminde, bedensel anlamda gelişim çocukluk dönemine göre hızlanmaktadır. Bedensel gelişmede ergen bireyin vücut organlarının oransız bir şekilde değişmeye başlaması ergende sakarlık olarak adlandırılan davranışların gerçekleşmesinde sıklık yaşanmasına sebep olmaktadır. Fırtınalı dönem olarak da adlandırılan ergenlik dönemi kimlik arayışının olduğu bir dönemdir. Ergen bu dönemde ileride yapmak istediği meslek ve bu meslek için yeterliliklerini göz önünde bulundurarak tercihte bulunmaktadır.  

Ergen bu dönemde sosyal çevresi ile etkileşimini artırmaktadır. Kendi tercihleri doğrultusunda sosyalleşmeyi tercih eden ergenlerde aynı zamanda duygusal yakınlık anlamında da bir sosyalleşme yaşanmaktadır. 

Ergenlik döneminde olan birey kendi değer ve vicdan yargılarını geliştirmeye başlar. Ergen buna bağlı olarak toplumsal düzen için faydalı bir şeyler yapmak istemektedir. Sosyal etkileşimin artığı bu dönemde ergenin çevresinde bulunan bireylerden veya olaylardan etkilenmemesi elde değildir. Bu denli önemli olan ergenlik dönemi hakkında bilgi sahibi olmak ve ailelerin ergen bireye yaklaşımı önemlidir. 

Çocuğun Gelişim Evreleri
Çocuğun Gelişim Evreleri

Albatros Balıkesir Özel Eğitim Merkezinden Danışmanlık Alın

Çocuğun gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olmak çocuğun gelişim seyrini takip etmek açısından mühimdir. Dilerseniz Balıkesir Özel Eğitim Kurumları arasında olan Albatros Balıkesir Özel Eğitim Merkezine başvurabilir ve çocuk gelişim evreleri ile ilgili kafanıza takılan sorulara yanıt bulabilirsiniz. Kurumumuzun çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Instagram hesabımızı rakip edebilirsiniz.