otizm5

Otizm Spektrum Bozukluğu

Awesome Image
Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal etkileşimde sınırlılıklar ve sınırlı ilgi alanları ile karakterize edilen bireyin çevre ile uyumunu sağlayamadığı etrafında olup bitenlere duyarsız kaldığı rutinlere ve tekrarlayıcı hareketlere aşırı bağlılık gösterdiği nörogelişimsel bir farklılıktır. Balıkesir Otizm danışmanlığı veren Albatros Balıkesir'de ise bu farklılıklar kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ DSM-V ‘e göre kendi içinde ikiye ayrılır.
İletişim ve Sosyal Etkileşimde Sınırlılıklar
 • Göz teması kurmama
 • İsmiyle seslenildiğinde tepki vermeme
 • Öpülmeye kucaklanmaya karşı duyarsız kalma ya da aşırı derecede tepki verme
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Yalnızlığı tercih etme
 • Ekolali yapma
 • Taklit etme de yetersizlikler
 • Sosyal gülümsemenin olmaması
Yineleyici Davranışlar ve Sınırlı İlgi Alanları
 • Dönen eşyalara karşı büyük bir ilgi
 • Çevresel koşullarındaki değişikliklere direnç ve büyük tepkiler gösterme
 • Stereotipik hareketler – el çırpma, dönme, parmak ucunda yürüme
 • Tehlikelere ve acıya karşı duyarsız kalma
 • Duygularını uygun bir şekilde kullanamama

ÇOCUĞUNUZ DA BU BELİRTİLER VARSA?

Yukarıda tanımlanan belirtilerden birçoğu çocuğunuzda varsa uzman desteği almanız gerekiyor olabilir. Bu durum da ne yapmalı? Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinden randevu oluşturarak tarama ve tanılama sürecini başlatmalısınız. Balıkesir Otizm ile ilgili yardım almak için kurumumuza başvuru yapabilirsiniz.
Awesome Image

Düzey 1: Destek gerektirir

Sosyal iletişim; desteklenmediğinde sosyal yetersizliklerin artmasına sebep olur. Sosyal etkileşimi başlatma-sürdürme ve sonlandırma da zorluklar yaşar. Sınırlı ilgiler ve yineleyici davranışlar; rutinlere bağlılık ve tekrarlayıcı davranışlar belirli problemlere yol açar. Başkalarına uyum sağlamakta sorun yaşarlar ve sabit ilgilerden başka alanlara yönlendirildiklerinde ise direnç gösterirler.

Düzey 2: Yoğun destek gerektirir.

Sosyal iletişim; sözel ve sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinde belirgin yetersizlikler, destek sunulduğunla bile kısıtlı kalan sosyal etkileşim, başkalarının başlattığı sosyal etkileşimlere yetersiz kalma ya da sıra dışı karşılık verme söz konusudur. Sınırlı ilgiler ve yineleyici davranışlar; sabit olan ilgilerini başka alanlara yönlendirmek zordur. Yineleyici davranışlar çeşitli alanlardaki işlevleri belirgin şekilde bozar.

Düzey 3: Çok yoğun destek gerektirir.

Sosyal iletişim; çok sınırlı sosyal etkileşim girişimleri vardır. Başkalarının başlattığı sosyal girişimlere Sınırlı ilgiler ve yineleyici davranışlar; sabit ilgilerden başka alanlara yönlendirmek çok zordur. Yönlendirilse bile kısa süre için de sabit ilgilere geri döner.

EĞİTİMCİNİN ROLÜ

 • Eğitimci bu süreçte her otizmli birey için bireysel farklılıkları göz önüne alarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlamalıdır. BEP hazırlarken çocuğa kazandırılmak istenen davranışlar ve farklı düzeydeki beceri grupları iyice analiz edilmelidir. Öğrenmeye hazırlık becerileri, temel beceriler, günlük yaşam becerileri, güvenlik becerileri ve davranış problemleri aşamalandırılmalı süreç sistematik olarak yürütülmelidir.
 • Bireylerin bazı aşamalara ve öğrenmelere geçebilmeleri için sağlamaları gereken birtakım önkoşullar vardır. Örneğin bir çocuğun yazı yazabilmesi için; önce ince motor becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonun sağlanması, kalem tutma becerisinin kazandırılması, görsel kopyalama yapması ve satır aralıklarını ayarlayabilmesi gibi aşamaları süreç içinde eğitimcinin desteğiyle kazanması gereklidir. Bu aşamalar birbirinin ön koşulu, tamamlayıcısı ve destekleyicisidir.

Öğrenmeye Hazırlık Becerileri ve Önemi

İsme tepki

İletişim ve etkileşim başlatma için bu beceri çok önemlidir. Bu becerinin desteklenmesi halinde sosyal etkileşim ve iletişim becerileri de gelişim göstermektedir.

Bekleme

Bekleme öğrenmeye hazırlık becerilerinin mihenk taşlarından biridir. Bekleme davranışı sürdürebilir hale gelmeden pek çok gelişim alanında çalışmak mümkün değildir.

Sıra alma

Bekleme öğrenmeye hazırlık becerilerinin mihenk taşlarından biridir. Bekleme davranışı sürdürebilir hale gelmeden pek çok gelişim alanında çalışmak mümkün değildir.

Patoloji

Temel Beceriler ve Önemi

Taklit

Otizmli bireyler davranış kalıplarını kendi deneyimleri ile öğrenmekte zorluklar yaşayabilmektedir. Bu becerinin kazanılması sonraki süreçlerde sosyal becerilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için önemlilik arz etmektedir.

Eşleme

Spektrumdan etkilenen bireyler nesneleri tanımlamakta ve anlamlandırmakta zorluk yaşayabilirler. Eşleme çalışmaları ile çocuğun nesneleri öğrenmesine ve anlamlandırmasına yardımcı olurken akademik becerilerin ise temeli atılmaktadır.

Sınıflama

Öğrenme aşamalı ve önkoşullara bağlıdır. Eşleme becerisi gelişmiş otizmli bireylerde sınıflama becerisi de desteklenmeye başlanır. Sınıflama becerisiyle bireyden nesneler arasında bağlantı kurmasını amaçlarız.

Oyun

Oyun hayatın kendisidir. Sosyal hayatın provasıdır. Bireylerin topluma uyum sağlamasında önkoşul oyun becerileridir.

Sosyal Etkileşim ve İletişim Becerileri ve Önemi

Ortak dikkat

İki kişinin aynı nesneye dikkat yönelttiğini belli etmesi bakış ve işaret yoluyla göstermesidir. Ancak aynı anın içinde var olduğunu hisseden bireyler etkileşim kurabilirler.

Sohbet başlatma ve sürdürme

Uygun ortam ve zamanda doğru ses tonu ile anlamlı bir sohbet başlatma, sürdürme ve sonlandırma her bireyin hayatında ihtiyaç duyduğu bir beceridir. İletişim olmadan etkileşim olmaz. Sosyal uyum için önemli bir kazanımdır.

Akran etkileşimi

Yapılan araştırmalar sonucunda Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde akran etkileşimi sosyal, oyun, iletişim becerilerinin kazandırılmasında önemli bir yere sahiptir.

Öz Bakım ve Günlük Yaşam Becerileri ve Önemi

Otizmli bireyden bağımsız bir şekilde kendi öz bakımını yapması ve günlük yaşam becerilerini yerine getirmesini beklemeden önce bireyin spektrumdan etkilenme düzeyini ve var olan becerilerini göz önüne almak gerekmektedir. Bireyin bu doğrultu da amaca yönelik aşama aşama belirlenen hedefe hazır olması sağlanmalıdır.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Sosyal iletişim; çok sınırlı sosyal etkileşim girişimleri vardır. Başkalarının başlattığı sosyal girişimlere Sınırlı ilgiler ve yineleyici davranışlar; sabit ilgilerden başka alanlara yönlendirmek çok zordur. Yönlendirilse bile kısa süre için de sabit ilgilere geri döner. Balıkesir Otizm Danışmanlığı veren Albatros Balıkesir sayesinde erken tanı alabilirsiniz.
Awesome Image

Balıkesir Otizm Danışmanlığı Alın

Balıkesir otizm danışmanlığı almak için sizler de iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.