Balıkesir Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Balıkesir bölgesinde yaşayan veya bu bölgeye sorunsuz bir şekilde ulaşabilecek kişilere verdiğimiz bir hizmettir. Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

balikesir dil ve konuşma

Konuşma ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

Konuşma; bireylerin duygu ve düşünlerini aktarmasında en etkili yollardan birisidir. Günümüzde bireyler dil ve konuşma alanında birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bireylerin veya çocukların konuşmada sıkıntı yaşaması başta temel ihtiyaçların ifadesinde aksaklık yaşanmasına neden olmaktır. Ayrıca konuşma bozukluğu bireyde veya çocukta sosyal ve ruhsal problemlerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Balıkesir Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti almak isteyen aileler kurumumuza başvurabilmektedir.

 

Özellikle Down Sendrom ve Otizm tanılı çocuklar başta olmak üzere kekemelik, seslerin yanlış telaffuzu ve fonolojik anlamda bozukluk yaşanması durumunda mutlaka dil ve konuşma terapisine başvurulmalıdır.

 Dil ve konuşma anlamında bozukluk yaşayan çocukların gözlenmesi halinde mutlaka konu ile ilgili bir uzmana başvurulmalıdır. Unutulmamalı ki erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir. Balıkesir Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti almak isteyen aileler kurumumuza başvurabilir.

 

Belirtilen olumsuz durumların yaşanmasını minimuma indirmek ve hatta yaşanmasını tamamen engellemek için dil ve konuşma terapisine yönelim sağlanmalıdır. Her yaş diliminde yaşanabilecek bir bozukluk olan dil ve konuşma bozukluklarının tedavisinde ise dil ve konuşma terapisine başvurulmaktadır. Dil ve konuşma alanında verilen bu özel eğitimin genel adına dil ve konuşma terapisi denmektedir.

 

Balıkesir Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti almak isteyen aileler kurumumuza başvurabilmektedir.

 

balikesir dil ve konuşma terapisti
balikesir dil ve konuşma terapisi

Çocuklarda Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Yaklaşık 3-4 yaş dönemine gelmiş olan bir çocuğun belli oranda dil ve konuşma becerisi kazanmış olması gerekmektedir. Konuşma becerisinin dil gelişimine uygun olarak gelişmemesi halinde çocukların fiziksel muayenesi yapılmaktadır. Yapılan muayenenin ardından çocukta konuşmasını engelleyici fiziksel bir problemin bulunmaması halinde dil ve konuşma terapisine başlanır. Balıkesir Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti almak isteyen aileler kurumumuza başvurabilmektedir.

Yetişkinlerde Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Yetişkinlerde kekemelik, konuşma hızında yavaşlık veya hızlılık, artikülasyonda sorun, yutmada problem, dudak ve damakta yarık, seste çatlama yaşanması gibi durumların yaşanması halinde bireyde meydana gelen dil ve konuşma bozukluğunun tedavisi için dil ve konuşma terapisine başvurulmalıdır. Dil ve konuşma terapisinde uzman olarak görev alan dil ve konuşma terapistleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

balikesir konuşma terapisi
balikesir dil ve konuşma terapi

Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?

Dil ve konuşma terapisti; dil, konuşma, ses, yutma ve diğer ses problemlerini yaşayan bireylere tedavi sunan, değerlendirme yapan ve önlenmesinde aktif rol oynayan sağlık çalışanıdır. Dil ve konuşma terapistlerinin bir takım görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev, yetki ve sorumluluklar şu şekildedir:

Dil ve Konuşma Terapisi Çalışma Alanları

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında kurumumuzda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapılmaktakdır.

Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık bozuklukları kekemelik, hızlı ve bozuk konuşma olarak tanımlanmaktadır. Çevresel veya kalıtsal olarak meydana gelebilen kekemelik ses veya hecelerin tekrar edilmesi ve dengesiz konuşmadır. Hızlı ve bozuk konuşma ise konuşma hızında veya akıcılığında problem yaşanması durumudur.

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları

Çocuğun dil gelişimde belli dönemler vardır ve çocukların dil becerisinde bu dönemlere uygun olarak gelişim sağlanmaktadır. Çocuğun konuşma seyrinde gerilik veya gecikmesi yaşanması halinde gecikmiş dil ve konuşma bozukluğundan şüphelenilmeli ve uzmana başvurulmalıdır.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Çocukların dil gelişim seyrinde gecikme yaşanması veya konuşma anlaşırlığında sıkıntı yaşanması olarak tanımlanan konuşma sesi bozuklukları organik veya fonksiyonel olarak meydana gelebilmektedir.

Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları

Serebrovasküler rahatsızlıklar olarak adlandırılan beyin kanaması veya felç yaşanması sonucunda beynin konuşmaya olanak sağlayan kısmında hasarlar oluşmasına afazi denilmektedir

Dizatri

Dizatri, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminde ayrı ayrı veya beraber olmak üzere problem yaşanmasıdır. Ayrıca dizatri yaşanılan problem durumuna bağlı olarak bireyde veya çocukta koordinasyon bozukluğu, rezonans, fonasyon gibi özelliklerde bozukluk meydana gelmesidir.

Apraksi

Apraksi, bireyde veya çocukta fiziksel anlamda herhangi bir yetersizlik görülmemesine karşı bireyin veya çocuğun öğrenme ürünü olan anlamlı hareketleri gerçekleştirme noktasında problem yaşamasıdır.

Ses Bozuklukları

Sesin perdesi, sesin tonu gibi durumlar cinsiyet, yaş gibi birçok duruma bağlı olarak bireyden bireye değişiklik göstermektedir. Özellikle bireyin veya çocuğun içinde bulunduğu duygusal durum sesin özelliğinde büyük oranda değişikliğe neden olmaktadır.

Yutma Bozuklukları

Tüketilen gıdanın yutulmasında güçlük çekilmesi, belirli gıdaların kıvamlarından kaynaklı gıdanın yutulmasında problem yaşanması yutma bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.